Việc sử dụng vật liệu PE

Phương pháp sản xuất PE (polyetylen) có ba loại phương pháp áp suất cao, phương pháp áp suất trung bình và phương pháp áp suất thấp.Vai trò của vật liệu PE có thể được sử dụng để làm màng, được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, chữa bệnh, phân bón và công nghiệp;PE cũng có thể sản xuất vật tư chân không, vật liệu tấm ống, polyethylene PE cũng có thể sản xuất sợi, dây polyethylene và các hàng hóa linh tinh khác phục vụ cuộc sống.

/pe-rope/


Thời gian đăng bài: 30-07-2021